مرا عهدی است با شادی که شادی آن من باشد.  خداوند تمام سال‌های ملخ خورده زندگی‌ات را جبران خواهد کرد. 

Baranzade-site-logo

پشتیبانی

09129497935

تمامی حقوق محفوظ است
Item وضعیت Opt-in Date Opt-out Date Action
موضوع
Additional Information
موضوع
Additional Information